321

2111

1500x300px_3

Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“

Valstybinis choras „Vilnius“ – vienas brandžiausių ir pajėgiausių chorų Lietuvoje. Inovatyvus, lankstus, kūrybiškas, aukšto meninio lygio bei vienas ryškiausių šių dienų Lietuvos koncertinių kolektyvų, išugdęs daugybę talentingų profesionalių dainininkų ir parengęs keliasdešimt programų. Choras plėtoja prasmingą Lietuvos kultūrai veiklą, dovanodamas klausytojams gražiausias chorinės muzikos akimirkas. Kasmet su garsiausiais Lietuvos atlikėjais surengia daugiau kaip 70 koncertų, kuriuose galime išgirsti įvairių stilių visų epochų kūrinių: nuo senovinės muzikos dermių iki šiuolaikinių disonansinių sąskambių, sudėtingos moderniosios muzikos.
Nuo choro įkūrimo pradžios kolektyvui vadovavo Rimantas Zdanavičius (1970-1976), Antanas Jozėnas (1976-1992), Jurijus Kalcas (1992-2001), Povilas Gylys (2001-2015), o nuo 2015 metų gegužės mėn. – Artūras Dambrauskas. Chore dainuoja 50 profesionalių dainininkų, baigusių chorinio dirigavimo ir dainavimo studijas. Vokalinio dainavimo meistriškumą ugdo nacionalinės premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė, o koncertuose akomponuoja pianistas Dainius Jozėnas.

Valstybinio choro „Vilnius“ misija – inicijuoti Lietuvos choro meno kūrimą, sklaidą ir įamžinimą, ieškoti dar neatliktų lietuviškų choro meno kūrinių bei atgaivinti aukso fondo šedevrus. Kolektyvas drąsiai ir kryptingai dirba skleisdamas Lietuvos ir pasaulio choro meną, pristatydamas visuomenei vertingiausius, aukščiausio meninio lygio kūrinius.
Choro „Vilnius“ vizija – tapti plačiai žinomu ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet būti pripažintu ir visame pasaulyje kolektyvu, gebančiu kūrybiškai perteikti pasaulio muzikines kultūros vertybes, pristatyti nacionalinį choro meną, bendradarbiauti su žymiausiais, pripažintais menininkais ir jaunais, talentingais atlikėjais.
Pagrindiniai koncertinio kolektyvo tikslai – išugdyti universalius meno atlikėjus, profesionaliai atliekančius įvairių epochų, stilių muziką; rengti edukacines programas, įtraukiant regionų mėgėjų, vaikų bei jaunimo meno kolektyvus; formuoti ir kelti profesionalaus choro meno įvaizdį, patraukliai pateikiant tai koncertų metu.
Kryptingas profesionalumo siekis subrandino naujas veiklos formas. Kiekvieną sezoną choras įgyvendina svarbius projektus ir rengia naujas programas. Kolektyvas yra ne tik daugelio muzikos festivalių, valstybinių renginių, dainų švenčių dalyvis, bet ir kultūros projektų organizatorius, tarptautinių konkursų laureatas.
Per savo gyvavimo laikotarpį choras yra parengęs per 100 stambiosios formos veikalų ir apie 1000 chorinių miniatiūrų, apie 300 įrašytų kūrinių saugoma LRT fonduose, o ryškiausios ir vertingiausios programos įrašytos į 14 kompaktinių plokštelių. Kiekvienais metais repertuaras papildomas naujausiomis užsienio bei lietuvių kūrėjų kompozicijomis, parengiama daugiau kaip 10 naujų koncertinių valandos trukmės programų. Koncertinis aktyvumas, festivalių rengimas, kultūrinės veiklos skatinimas byloja apie choro profesinę bei meninę brandą, subtilią muzikinę pajautą, chorinės kultūros puoselėjimą bei jos atvėrimą įvairių kartų klausytojų širdims.

Veržlus, profesionalus, lydimas ypatingos dvasingumo auros – toks į rudenėjančio Vilniaus padangę jau šeštą kartą grįžta Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalis. Šie metai išskirtiniai festivalio namų – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios – šeimininkams broliams dominikonams: ordinas mini 800 metų jubiliejų.

Renginiuose šalia garsiausių profesionalių Lietuvos chorų, orkestrų ir žymiausių Lietuvos muzikantų pristatome ir profesionalius chorus bei solistus iš užsienio šalių. Festivalio koncertai vyks Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje ir Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Per penkerius gyvavimo metus šis festivalis tapo ne tik sakralinės muzikos skleidėju, bet ir Vilniaus miesto kultūrinės traukos centru, papuošdamas sostinę ir kitus Lietuvos miestus profesionalių Lietuvos ir kitų šalių meno kolektyvų pasirodymais.

PROGRAMA
Rugsėjo 4 d., sekmadienis, 12 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
FESTIVALIO PREMJERA: V. Miškinis „Pastoral Mass“
Choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas A. Dambrauskas), Saulius Petreikis (etnoinstrumentai), Saulius Auglys (mušamieji), Dainius Jozėnas (fortepijonas)
Dirigentas Vytautas Miškinis

Rugsėjo 11 d., sekmadienis, 12 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
CHORAS IR KARILIONAS
Choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas A. Dambrauskas), Kęstutis Kačinskas (karilionas), Dainius Jozėnas (vargonai)
Dirigentas Artūras Dambrauskas

Rugsėjo 14 d., trečiadienis, 19 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
OLIVIER MESSIAENO IR GRIGALIŠKOJO CHORALO MUZIKOS MISTIKA
Vilniaus universiteto giedojimo mokykla „Schola Cantorum Vilnensis“ (vadovas Romualdas Gražinis)
Dainius Sverdiolas (vargonai)

Rugsėjo 18 d., sekmadienis, 12 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
BROLIAI KRIKŠČIONYS
Choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas A. Dambrauskas), Nora Petročenko (mecosopranas), Edgaras Davidovičius (tenoras), Vladas Bagdonas (bosas)
Dirigentas Robertas Šervenikas

Rugsėjo 21 d., trečiadienis, 19 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
FANFAROS KŪRĖJUI
Lietuvos kariuomenės orkestras (vadovas mjr. E. Ališauskas)
Dirigentas mjr. Egidijus Ališauskas

Rugsėjo 23 d., penktadienis, 18 val.
Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia
Rugsėjo 24 d., šeštadienis, 19 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
TĖVE MŪSŲ
Baltarusijos muzikos akademijos studentų choras (vadovė I. Bodyako)
Dirigentė Inessa Bodyako

Spalio 2 d., sekmadienis, 12 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
FESTIVALIO KULMINACIJA. A. Schnittke´s Koncertas chorui
Choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas A. Dambrauskas)
Dirigentas Artūras Dambrauskas

Spalio 15 d., šeštadienis, 19 val.
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
SAKRALŪS DUETAI
Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, S. Katenin (fagotas, Rusija)
Dirigentas Tomas Ambrozaitis

Festivalio renginiai nemokami.

Festivalį organizuoja KĮ valstybinis choras „Vilnius“.

Koncertų vietos:

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Vasario 16-osios g. 10, LT-01107 Vilnius

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia
Rotušės a. 8, LT-44280 Kaunas.