Dirigentai

Artūras Dambrauskas

Vyr. Dirigentas

Garsus Lietuvos choro dirigentas ir pedagogas Artūras Dambrauskas (g. 1961 m.) yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinis. Dirigavimą 1980 – 1985 m. studijavo Leningrado (Sankt Peterburgo) N. Rimskio – Korsakovo konservatorijoje. 1990 – 1992 m. studijavo asistentūrą – stažuotę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Turtinga ir intensyvi dirigento profesinė biografija prasidėjo 1986 m. Lietuvos Valstybinėje konservatorijoje Klaipėdos fakultete, kur A. Dambrauskas 1986–1998 m. dėstė mokyklinės chorvedybos katedroje, 1989 – 1992 m. vadovavo šios katedros mišriai choro studijai. Dirbdamas Klaipėdoje, 1992 – 1995 m. buvo berniukų ir jaunuolių choro „Gintarėlis“ chormeisteriu – koncertmeisteriu, 1990 –1993 m. Klaipėdos mokytojų namų mišraus choro „Gilija“ chormeisteriu, 1993 –1996 m. mišraus choro „Juventus“ meno vadovu ir dirigentu.

Į šalies muzikinį kultūrinį gyvenimą įsiliejęs kaip įvairių chorų dirigentas, 1998 m. A. Dambrauskas pradėjo dėstyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete. 2005 – 2010 m. dirigentas dirbo Vilniaus chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“, vadovavo šios mokyklos jaunių chorui. Nuo 2009 m. A. Dambrauskas – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros vedėjas, docentas, dėsto dirigavimą ir chorines disciplinas.

Giedrius Pavilionis

Dirigentas

Choro „Vilnius“ dirigentas Giedrius Pavilionis – perspektyvus Lietuvos chorvedys, su šiuo kolektyvu artimai pažįstamas dar nuo 2003 m., kai čia pradėjo eiti vyr. chormeisterio pareigas.

2007 m. įgijęs choro dirigento magistro laipsnį, G. Pavilionis aktyviai diriguoja jau nuo 2005 m., kai pradėjo vadovauti VGTU akademiniam chorui „Gabija” – su juo tebedirba iki šiol. G. Pavilionis sėkmingai vadovavo chorui „Vilnius” atliekant J. Rutterio „Vaikų mišias”, taip pat įvairiuose festivaliuose bei koncertuose. Kaip vokalistas, G. Pavilionis yra atlikęs tenoro solo partijas tokiuose stambios apimties vokaliniuose-instrumentiniuose kūriniuose kaip J. S. Bacho „Pasija pagal Joną”.

Sutinku
Font Resize
Contrast