Choras Vilnius #su logo

* * * * *

1970-aisiais įkurto choro „Vilnius“ ištakos siejamos su 1928-aisiais Lietuvoje prasidėjusiu aklųjų bei silpnaregių švietimu, jų ir muzikiniu lavinimu. Laikui bėgant muzikinė sklaida sparčiai plėtėsi, kol 1970 m. ji tapo tvirtu pagrindu įkuriant profesionalųjį aklųjų ir silpnaregių chorą. Svariausias nuopelnas įgyvendinant šią idėją priskiriamas Lietuvos aklųjų draugijos tarybos nariui, ilgamečiam choro direktoriui (1972–1995) Juozapui Kairiui. 1970 balandžio 24 dieną Lietuvos aklųjų draugija priėmė sprendimą dėl mišraus kamerinio choro įkūrimo.

* * * * *

Per savo gyvavimo laikotarpį choras yra parengęs per 100 stambiosios formos veikalų ir apie 1000 chorinių miniatiūrų, apie 300 įrašytų kūrinių saugoma LRT fonduose, o ryškiausios ir vertingiausios programos įrašytos į 14 kompaktinių plokštelių. Kiekvienais metais repertuaras papildomas naujausiomis užsienio bei lietuvių kūrėjų kompozicijomis, parengiama daugiau kaip 10 naujų koncertinių valandos trukmės programų. Koncertinis aktyvumas, festivalių rengimas, kultūrinės veiklos skatinimas byloja apie choro profesinę bei meninę brandą, subtilią muzikinę pajautą, chorinės kultūros puoselėjimą bei jos atvėrimą įvairių kartų klausytojų širdims.
Būdamas puikus praeities ir dabarties muzikos interpretatorius, drąsiai priimantis XXI amžiaus kultūrinio gyvenimo iššūkius, choras „Vilnius“ scenoje ir akademiškai santūrus, ir galintis būti šiuolaikiškai žaismingas. 2010 metų vasario 20 dieną, koncertuodamas 1750-ąjį kartą, Taikomosios dailės muziejuje choras „Vilnius“ jubiliejinius metus pradėjo tapęs valstybiniu choru.

* * * * *