Istorija

1970 -1992

Choras „Vilnius” – vienas iš ryškiausių dabarties Lietuvos profesionaliųjų chorų, anot Jono Bruverio, „matomas, girdimas bei labai reikalingas“. Šiuo metu brandžiu ir menišku atlikimu, edukacine veikla ir įvairiapusiu repertuaru garsėjantis valstybinio lygio kolektyvas 1970 m. buvo įkurtas ne profesionalios kultūros institucijos, o Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) kaip kamerinis mišrus choras; iki 1976 m. jam vadovavo Rimantas Zdanavičius. „Man visada imponuoja jūsų kolektyvo ypatingas, nepaprastas jautrumas“, choro 10-mečio proga rašė Jonas Aleksa – tai buvo prof. Antano Juozėno vadovavimo laikotarpis (1976-1992).  „Atrodo, jog baroko ir renesanso muzika yra mokykla, ugdanti šio choro meistriškumą, skatinanti įžvelgti vokalinės ir instrumentinės muzikos bendrumą“, kadaise, 1973 m., apie „Vilniaus“ chorą rašė Edmundas Gedgaudas. Praėjus daugiau nei keturiems dešimtmečiams, kolektyvas gali didžiuotis įvaldęs praeities epochų klasikos fondą, tačiau taip pat veržliai žengiantis kartu su nūdienos meno aktualijomis.

1992 - 2001

Nuo 1992 m. chorą toliau augino jo mokinys prof. Jurijus Kalcas, kurio vadovavimo metu – 1996 m. – kolektyvui buvo suteiktas profesionalios koncertinės įstaigos statusas. „Vilniaus” choro repertuare visuomet vietos būdavo ir choro klasikai, ir lietuvių kompozitorių naujienoms. Vis dėlto pastaruoju metu kolektyvas išgrynino dvi ryškias repertuaro kryptis: vienos iš jų fundamentas tebėra akademinė užsienio ir lietuvių kompozitorių kūryba, o kita repertuarinė trajektorija – tai staigesnis posūkis į lengvesnius žanrus, estradinę ir populiariąją muziką. „„Vilnius“ ne tik atlieka pasaulyje pripažintų klasikų kūrinius, bet ir skatina kurti lietuvių kompozitorius“ (Rimvydas Žigaitis).

Repertuaro kaita

Motyvuodamas ir inspiruodamas lietuvių kompozitorius, choras „Vilnius” aktyviai dalyvauja atlikdamas lietuvių kūrėjų premjeras: pastaraisiais metais svarbios buvo B. Kutavičiaus oratorijos „Metai”, J. Juozapaičio oratorijos „Mažvydas” premjeros. Kolektyvo repertuare – kompozicijos nuo lietuvių profesionaliosios muzikos pagrindėjų M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, Č. Sasnausko religinių darbų iki dabarties autorių kūrybos: B. Kutavičiaus, J. Juozapaičio, A. Martinaičio („Missa misirecordia”), V. Miškinio („Missa de Angelis” ir kt.). Choras parengė programas, dedikuotas kompozitorių gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio, A. Belazaro) ir jubiliejinėms sukaktims (V. Barkausko). Pastaruoju metu „Vilnius” savo repertuarą nuspalvina ir lengvesnėmis spalvomis – kolektyvas parengė L. Vilkončiaus dainų programą „Neregėtas Vilkončius”, džiazo ir folkloro sintezės projektą (kartu su Veronika Povilioniene ir Lietuvos džiazo muzikantais) „Jazz-Folk”.

2001 - 2015

Penkiolika metų (2001-2015) choro meno vadovas ir vyr. dirigentas buvo prof. Povilas Gylys – kryptingo jo darbo dėka 2010 m. choras „Vilnius” tapo valstybiniu. Bet kolektyvui už aukštą meninį lygį ne mažiau svarbus ingredientas yra emocija – kaip rašė brolis dominikonas Saulius Rumšas, „choro atliekamuose kūriniuose susipina profesionalumas ir dvasia“. Naujas kūrybinio kelio trajektorijas tiesia Artūras Dambrauskas, nuo 2015 m. perėmęs kolektyvo meno vadovo ir dirigento poziciją. „Chorinis menas, kurį pristato „Vilnius“, yra Vakarų Europos, vokiško mąstymo pavyzdys“, 2008 m. rašė Romualdas Tarkowskis. „Vilnius” gali didžiuotis įvairių epochų Vakarų chorinės muzikos aukso fondo gausa – tai kanoniniai J. S. Bacho, L. van Beethoveno opusai, įvairių kompozitorių stambių žanrų klasika, kaip antai J. Brahmso, L. Cherubini, W. A. Mozarto, G. Verdi „Requiem”, J. Haydno, O. di Lasso, C. Jenkinso, G. Palestrinos, G. Rossini, F. Schuberto „Stabat Mater” ir daugybės kitų kūrėjų oratorijos, mišios, taip pat neapleidžiant ir smulkiųjų žanrų.

2015 - šiandien

Dabartinis choro vadovas – žymus Lietuvos choro dirigentas ir pedagogas Artūras Dambrauskas, šias pareigas perėmęs 2015 m. Naujasis vadovas kartu įnešė jaunatviškas permainas, lemiančias choro kūrybinį augimą ir suteikiančias galimybę kolektyvui dar plačiau atskleisti savo meninį daugiabriauniškumą ir praplėsti kūrybines trajektorijas. Jau anksčiau parengusio ne tik klasikinės, bet ir lengvosios muzikos programų, nuo šiol choro „Vilnius” repertuaras bus dar raiškiau projektuojamas dviem kryptimis – akademinės ir populiariosios muzikos. Kolektyvas, nuolat koncertuodamas, rūpinasi chorinio meno sklaida ir siekia, kad galimybę su juo susipažinti turėtų įvairios auditorijos – ne tik kultūros pritvinkusių didmiesčių, bet ir provincijos gyvenviečių gyventojai; ne vien kultūriškai išprusę suaugusieji, bet ir būsimieji klausytojai – vaikai; ne tik mūsų tautiečiai, bet ir užsieniečiai, kuriuos choras supažindina su lietuvių kūrėjų muzika. Chorui ypač rūpi lietuviškos muzikos sklaida – „Vilnius” kasmet parengia mūsiškių kompozitorių kūrinių premjerų, o didžiąją dalį diskografijos sudaro būtent lietuviški kūriniai. Nuo 2011 m. rengiamas tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis – dar viena choro „Vilnius” iniciatyva, kurios dėka Vilniaus šv. Jokūbo bažnyčioje ne tik kiekvieną rudenį gausiai aidi chorinė sakralinė muzika, bet ir nuo 2015 m. rugsėjo galiausiai suskambo Vilniaus miesto karilionas.

Edukacinė veikla

Šalia koncertų, choras „Vilnius” įprasmina savo būvį edukacine veikla. Ji išties daugiabriaunė: kolektyvas populiarina chorinę muziką ne tik Lietuvos didmiesčiuose, bet ir provincijos miesteliuose, reprezentuoja lietuvišką choro meną gastroliuodamas užsienyje. Kolektyvui rūpi ir užsiauginti būsimuosius klausytojus – choras rengia vaikams skirtus edukacinius projektus: „Chore dainuoti smagu”, „Sniego senis”, „Dievo vabalo kelionė”. Svarbus patriotiškas „Vilniaus” choro veiklos baras – nuo 2001 m. rengiamas koncertų ciklas „Lietuvos choro meno kūrėjai”, prikeliantis užmirštus kūrinius ir kūrėjus, pristatantis rečiau girdimas kompozicijas; projekto metu parengos keliasdešimties lietuvių autorių kūrinių programos. Visuomeniškai aktyvus kolektyvas, siekdamas prisidėti prie iniciatyvos Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokšte įrengti karilioną, nuo 2011 m. organizuoja tarptautinį Šv. Jokūbo festivalį. Palaipsniui jis tapo ryškiu chorinės muzikos įvykiu, publikai kasmet rudenį pristatančiu lietuvių ir užsienio kūrėjų sakralinę chorinę muziką.

Sutinku
Font Resize
Contrast