Naujienos

Choras „Vilnius“ ieško vadovo pavaduotojo

Paskelbta: 2019-08-14

Siųsti

KĮ Valstybinis choras „Vilnius“
Ieško VADOVO PAVADUOTOJO (-JOS)

• Darbo pobūdis: vadovavimas įstaigos rinkodaros ir komunikacijos, bendrųjų reikalų skyriams ( darbo organizavimas ir kontrolė, įstaigos vadovo pavadavimas esant būtinybei)
Reikalavimai:
• Aukštasis universitetinis išsilavinimas vadybos srityje (privalumas – kultūrinės veiklos vadybos studijos);
• Ne mažesnė kaip 3 metų administracinio darbo patirtis;
• Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Civilinį, Darbo, profesinės etikos kodeksus, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus, biudžeto veiklos principus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su koncertinių įstaigų administravimu susijusius teisės aktus;
• Išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas, programas. Mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką, išmanyti meninės veiklos specifiką, veiklos planavimo metodiką, turėti meno mecenavimo ir paramos organizavimo patirties;
• Turėti strateginio planavimo įgūdžių, mokėti organizuoti ir planuoti pavaldžių darbuotojų darbą, žinoti pagrindines etikos normas, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. Gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabiliam, nešališkam;
• Mokėti anglų kalbą (rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas);
• Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis;
• Pageidautina turėti muzikinį išsilavinimą.

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti adresu info@chorasvilnius.lt
iki 2019 m. rugpjūčio 26 d.

Su atrinktais kandidatais bus susisiekta gyvenimo aprašyme nurodytu telefono numeriu.

Sutinku
Font Resize
Contrast